MongoDB Nedir?

mongodb

Bu bölümde MongoDB hakkında genel bilgiler vereceğiz

Büyük verileri (Big Data) doğru bir şekilde saklayıp, analiz edebilmek için öncelikle ihtiyaçlarımızı iyi görebilmemiz gerekir.

MongoDB ; NoSQL Verilerini document (belge) biçiminde saklayabilmek için kullanabileceğimiz ölçeklenebilir (scalable) bir veritabanı biçimidir.

mongo-cluster

NoSQL verilerini saklayıp , son kullanıcının anlık olarak sorgulayabileceği bir sistem için MongoDB tercih nedeni olabilir.

mongo-js

 

Örnek verirsek 500 milyon kaydı olan bir veri kümesi düşünelim. Bu veri kümesinde son kullanıcı tarafından anlık sorgulama ihtiyacı olduğu durumlarda MongoDB gibi bir NoSQL veritabanı kullanabiliriz.Eğer bu bilgileri Hadoop üzerinden sağlamak istersek sorgu sonuçlarını daha geç verebiliriz. Genel olarak anlık sorgulamalarda MongoDB , batch analizlerde Hadoop tercih edilebilir

mongo-hadoop

 

MongoDB’nin Özellikleri şu şekildedir

  • Ölçeklenebilirdir (Scalable) . Veri boyutu arttığı durumlarda veya performans sıkıntısı yaşadığımız durumlarda makine ekleyebiliriz
  • Veriler document (belge) biçiminde saklanır. Burada JSON verilerini kullanabiliriz
  • Veriler JSON şeklinde saklandığı için gelen veri yapısı değişse bile kaydetme işleminde sıkıntı yaşanmaz.
  • Verilerin birden fazla kopyası saklanabilir ve veri kaybı yaşanmaz (Replication)
  • Veriler üzerinde index oluşturarak verilere hızlı bir biçimde ulaşabiliriz

Genel kavramlar şu şekildedir

mongo-veritabanı
  • Database : Veritabanı
  • Collection : Veritabanında kullandığımız tablo burada Collection olarak adlandırılır
  • Document : Her bir kayıt(row) document olarak isimlendirilir
  • Field : Tablodaki her bir kolon Field olarak adlandırılır

Örnek veri

MongoDB üzerinde veriler JSON olarak saklanır.

Bununla beraber ilişkisel veritabanı sistemlerinde farklı tablolarda saklayıp join yaparak kullanabileceğimiz veriler, burada sub-document olarak saklanabilir

mongo-json

Id Bilgisi

MongoDB üzerinde bir kayıt insert edilirken otomatik olarak _id isimli bir alan eklenir . Bu alan kullanıcı tarafından girilmezse , tekil (unique) bir değer ile kaydedilir

mongodb-id

Bu bölümde MongoDB hakkında genel bilgiler verdik . Diğer büyük veri yazıları için sitemizi takip edebilirsiniz


Bizi takip edebileceğiniz sosyal medya platformları

–> Facebook –> Linkedin  -> Twitter

Eğitimler için sitemizi takip edebilirsiniz

Please follow and like us:

Yazar: serkan sakınmaz

serkansakinmaz@gmail.com

“MongoDB Nedir?” için 1 yorum

Bir cevap yazın