Apache Spark – Jupyter ve PySpark Kurulumu

Bu bölümde windows üzerinde PySpark kurulumu yapacağız

 

Adım 1 : Apache spark indirilir

Buradan uygun versiyon seçilip , sıkıştırılmış dosya indirilir

Adım 2 : İndirilen dosyayı bilgisayarımızda herhangi bir folder altına atalım (C:\programs\spark)

Adım 3 : winutils.exe dosyası indirilir ve  (C:\programs\spark\spark-2.2.1-bin-hadoop2.7\bin) altına kopyalanır

Okumaya devam et “Apache Spark – Jupyter ve PySpark Kurulumu”

Please follow and like us:

Python – Collections Modülü

Bu bölümde collections modülünü inceleyeceğiz

collections modulü  ;  liste  , sözlük ve tuple üzerinde build-in metodlar sağlar

counter

counter ile bir liste içerisinde hangi elemandan kaç adet geçtiğini hesaplayabiliriz

Çıktı

Çıktı

Okumaya devam et “Python – Collections Modülü”

Please follow and like us:

Python – Decorator ve Generator

Bu bölümde Python decorator hakkında bilgi vereceğiz

Bir fonksiyon içerisinde değişiklik yapmak istediğimizde , mevcut kod üzerinde değişiklikler yaparız

Güncelleme sonrası

Decorator mevcut bir fonksiyonu güncelleyen fonksiyonlara denir

Okumaya devam et “Python – Decorator ve Generator”

Please follow and like us:

Python – Veritabanı işlemleri

Bu bölümde python ile veritabanı işlemleri hakkında bilgiler vereceğiz

Mysql

Adım 1  : Öncelikle windows komut satırından alttaki komutu yazalım

Adım 2  : Şimdi bir veritabanı bağlantısı oluşturalım

Adım 3 : Veritabanı işlemleri yapalım

Tablo oluşturma

Okumaya devam et “Python – Veritabanı işlemleri”

Please follow and like us:

Python – Hata Yönetimi (try-except)

Bu bölümde python hata yönetimi hakkında bilgi vereceğiz

Programın çalışma anında olağan dışı bir durum meydana gelirse buna exception diyoruz . Exception durumu meydana geldiğinde bu hatayı kontrol altına almak için hata yönetimi (exception handling ) uygulamamız gerekmektedir

Şöyle bir örnek yapalım .

Kullanıcıdan aldğımız bir sayıyı bölüm işlemi için kullanalım

Okumaya devam et “Python – Hata Yönetimi (try-except)”

Please follow and like us:

Python – Polimorfizm

Bu bölümde Python Polimorfizm hakkında bilgiler vereceğiz

Polimorfizm ; çalışma (runtime) sırasında oluşturulan bir sınıfın metodunun çağrılmasıdır .

Şimdi örneklerle inceleyelim

Bu sınıfı extend eden OracleConnection ve MysqlConnection sınıflarını tanımlayalım

Okumaya devam et “Python – Polimorfizm”

Please follow and like us:

Python – Kalıtım (Inheritance)

Bu bölümde Python kalıtım ve polimorfizm konularını inceleyeceğiz

Kalıtım

Kalıtım ,bir sınıfın başka bir sınıfa özelliklerini aktarmasıdır (metot ve field)

Şimdi bir Vehicle sınıfı oluşturalım

Okumaya devam et “Python – Kalıtım (Inheritance)”

Please follow and like us:

Python – Sınıf (Class)

Bu bölümde python sınıf (class) yapısını inceleyeceğiz

Sınıf ; içerisinde belli metod ve değişkenleri bulunduran ve belirli amaçlar için kullanılan bir şablonu ifade eder .

Şimdi örnek bir sınıf oluşturalım

 

Okumaya devam et “Python – Sınıf (Class)”

Please follow and like us:

Python – Scope Kavramı

Bu bölümde python scope kavramını inceleyeceğiz

python içerisinde tanımladığımız her bir değişkenin belirli bloklarda kapsama alanı vardır .

Local

Bir metot yada fonksiyon içerisinde tanımladığımız değişkenler  local olarak tanımlanır

Global

global olarak tanımladığımız değişkenler dosya içerisinde tüm seviyelerde görünür

Okumaya devam et “Python – Scope Kavramı”

Please follow and like us: