Apache Spark

Bu bölümde popüler Big Data kütüphanelerinden Apache Spark  uygulamalı olarak anlatılacaktır

seminer

Spark Core ve Spark SQL

Apache Spark Nedir ? 

Apache Spark Mimarisi

Apache Spark ile Eclipse ortamında proje oluşturma

Apache Spark RDD Yapıları

Apache Spark RDD Transformation Yapıları

Apache Spark RDD Action Metodları

Apache Spark SQL

Apache Spark Encoder Kullanımları

Apache Spark Mysql Bağlantısı

Apache Spark ile JSON,CSV,Avro,Parquet Entegrasyonu

Apache Spark ile Hive Entegrasyonu

Spark Streaming

realtime-streaming

Apache Spark ile Anlık (Real time) Büyük Veri Analizi

Spark Structured Streaming’e Giriş

Spark Structured Streaming Mimarisi

Structered Streaming ile JSON,CSV,Avro,Parquet Entegrasyonu

Structered Streaming ile zaman gruplarında veri analizi ? (window operations )

Structered Streaming ile sonuçların kaydedilmesi

Structered Streaming ile IOT Örneği

Spark Machine Learning

spark-mlib

Apache Spark MLib Nedir

Apache Spark MLib ile Text Sınıflandırma(Naive Bayes)

Apache Spark MLib ile Karar Ağacı(Decision Trees)

Spark üzerinde Machine Learning Kütüphaneleri Kullanılarak Fraud Kontrolü Nasıl Yapılır ?

Apache Spark ile Tavsiye Motoru(Recommendation Engine) nasıl yazılır ?

Spark ve Cloudera

cloudera-spark

Apache Spark ile Cloudera ortamında örnek uygulama

 


Bizi takip edebileceğiniz sosyal medya platformları

–> Facebook –> Linkedin  -> Twitter

Sorularınız için Big Data grubumuz (-> Facebook group)

Online eğitimler için sitemizi takip edebilirsiniz

Please follow and like us:

Yazar: serkan sakınmaz

serkansakinmaz@gmail.com

Bir cevap yazın